Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożony

Wykonawca złożył, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 82 ust. 3, pkt 5a ustawy Prawo budowlane, wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w spawach obiektów i robót budowlanych w zakresie dotyczącym modernizacji SE 220/110 kV Czerwonak.


Posted in Aktualności.