Rozpoczęcie budowy budynku technologicznego

W miesiącu maju rozpoczęta została budowa budynku technologicznego – wykonane zostały fundamenty oraz ściany parteru. Rozpoczęte zostały także prace przygotowawcze związane z budową przepompowni przeciwpożarowej.

Posted in Aktualności.