Prace przy liniach

Wykonawca wystąpił o częściowe przekazanie terenu budowy dla  linii 220 kV Plewiska-Czerwonak i Pątnów-Czerwonak.

Posted in Aktualności.