Aktualności

Wznowienie postępowania ws. decyzji o ULICP

4 sierpnia 2016 r.

W dniu 04.08.2016 r., pismem znak WGP.6733.20.2016, Wójt Gminy Czerwonak podjął decyzję o wznowieniu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Postanowienie wojewody wielkopolskiego

20 lipca 2016 r.

Wojewoda wielkopolski, pismem znak IR-V.7840.2.14.2016.10, przesłał postanowienie dotyczące stanowiska wojewody ws. stosowania przepisów o transporcie kolejowym.


Decyzje związane z Prawem wodnym

8 lipca 2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem znak NZP.Z.7500.80.2016.Po.3, przesłał do Wykonawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w Prawie wodnym.


Spotkania z władzami gmin

29 kwietnia 2016 r.

W miesiącu kwietniu 2016 r. przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z władzami gmin: Strzałkowo, Golina, Czerniejewo, Niechanowo, Słupca, Kazimierz Biskupi, Ostrowite, Swarzędz, Nekla, Września, Kostrzyn, Witkowo i Pobiedziska – ws. wymiany przewodu OPGW na linii 220 kV Czerwonak-Pątnów. Na spotkaniach przedstawione zostały efekty dotychczasowych prac związanych z dokonaniem pomiarów uziemień stanowisk słupów, wskazano konieczność poprawy niektórych z nich oraz omówione zostały kolejne etapy prac związanych z wymianą przewodu odgromowego – co zwiększy pewność i bezpieczeństwo działania linii.


Opinia ws. postępowania środowiskowego

18 marca 2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystawił opinię ws. postępowania środowiskowego, znak WOO-IV.4240.392.2016.KL.1. Biorąc pod uwagę wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Wniosek o wydanie DUŚ złożony

17 lutego 2016 r.

Wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Czerwonak wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.