Opinia ws. postępowania środowiskowego

W dniu 18.03.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystawił opinię ws. postępowania środowiskowego, znak WOO-IV.4240.392.2016.KL.1. Biorąc pod uwagę wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Posted in Aktualności.