Montaż aparatury i oszynowania w rozdzielni 220 kV

W lutym br. wykonano montaż i uziemienie aparatury oraz oszynowania pól nr 1 i nr 2 R220 kV. Wykonano ruraż teletechniczny dla światłowodów. Dokończone zostały prace przy oświetleniu terenu R220 kV.
W zakładce „galeria” – zdjęcia z postępu prac.

Posted in Aktualności.