Decyzje związane z Prawem wodnym

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem znak NZP.Z.7500.80.2016.Po.3, przesłał do Wykonawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w Prawie wodnym.


Posted in Aktualności.