Decyzje dot. kanalizacji deszczowej

W miesiącu lutym br., wojewoda wielkopolski wszczął postępowanie i wydał Decyzję nr 41/17, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji odprowadzania wód deszczowych z terenu stacji.


Posted in Aktualności.