Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana

Wojewoda wielkopolski, w dniu 24 marca 2017r., decyzją nr 69/17 udzielił pozwolenia na budowę obejmującą ,,Przebudowę (modernizację) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak’’.


Posted in Aktualności.