Testy SSiN

1 lipca 2019 r.

W czerwcu kontynuowane były testy końcowe Systemów Sterowania i Nadzoru dla R220 kV.

Postęp prac w maju 2019

6 czerwca 2019 r.

W zakładce „galeria” – nowe zdjęcia obrazujące stan prac na stacji Czerwonak na koniec maja 2019 r.

Modernizacja dróg wewnętrznych

31 maja 2019 r.

W maju wygrodzony został teren rodzielni 220 kV pod modernizację i budowę dróg, rozpoczęta została modernizacja dróg wewnętrznych oraz niwelacja terenu wenątrz R220 kV.

Montaż aparatury i oszynowania w rozdzielni 220 kV

28 lutego 2019 r.

W lutym br. wykonano montaż i uziemienie aparatury oraz oszynowania pól nr 1 i nr 2 R220 kV. Wykonano ruraż teletechniczny dla światłowodów. Dokończone zostały prace przy oświetleniu terenu R220 kV.
W zakładce „galeria” – zdjęcia z postępu prac.

Realizacja II etapu prac na R220 kV

4 lutego 2019 r.

Początek nowego roku to realizacja II etapu prac na rozdzielni 220 kV. W zakładce „galeria” – zdjęcia z postępu prac.

Postęp prac w grudniu 2018

11 stycznia 2019 r.
W zakładce „galeria” dodaliśmy zdjęcia z postępu prac w grudniu 2018 r.