Budowa drogi wewnętrzej na ukończeniu

W  lipcu Wykonawca przesłał, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zawiadomienie o rozpoczęciu robót przy odprowadzeniu wód deszczowych z terenu stacji do rzeki Warty. Trwają prace  związane z budową drogi wewnętrznej na R110 kV na terenie ENEA.

Posted in Aktualności.