Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak” wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

  • przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji i opracowań środowiskowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę,
  • wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu, wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.