Aktualności

Montaż aparatury i oszynowania w rozdzielni 220 kV

28 lutego 2019 r.

W lutym br. wykonano montaż i uziemienie aparatury oraz oszynowania pól nr 1 i nr 2 R220 kV. Wykonano ruraż teletechniczny dla światłowodów. Dokończone zostały prace przy oświetleniu terenu R220 kV.
W zakładce „galeria” – zdjęcia z postępu prac.

Realizacja II etapu prac na R220 kV

4 lutego 2019 r.

Początek nowego roku to realizacja II etapu prac na rozdzielni 220 kV. W zakładce „galeria” – zdjęcia z postępu prac.

Postęp prac w grudniu 2018

11 stycznia 2019 r.
W zakładce „galeria” dodaliśmy zdjęcia z postępu prac w grudniu 2018 r.

 

 

Demontaże i uruchomienia

3 grudnia 2018 r.

W listopadzie nastąpił demontaż aparatury w polu AT1 i polu Plewiska. Uruchomiona została instalacja gaśnicza AT2. W galerii zdjęcia z postąpu prac wykonanych w listopadzie br.

Nowe zdjęcia w galerii

13 listopada 2018 r.

W zakładce „galeria” publikujemy zdjęcia z postępu prac wykonane w paździeniku br.

Kanalizacja deszczowa w użytkowaniu

30 września 2018 r.

We wrześniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadomił Wykonawcę o braku sprzeciwu do użytkowania kanalizacji deszczowej.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

31 sierpnia 2018 r.

W sierpniu Wykonawca złożył, w Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku technologicznego wraz z kanalizacją sanitarną.

Budowa drogi wewnętrzej na ukończeniu

31 lipca 2018 r.

W  lipcu Wykonawca przesłał, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zawiadomienie o rozpoczęciu robót przy odprowadzeniu wód deszczowych z terenu stacji do rzeki Warty. Trwają prace  związane z budową drogi wewnętrznej na R110 kV na terenie ENEA.

Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej

30 czerwca 2018 r.

W czerwcu rozpoczęte zostały prace przy budowie drogi wewnętrznej na rozdzielni 110 kV, na terenie ENEI. Zakończone zostały prace przy układaniu kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej

22 maja 2018 r.

W dniu 21 maja br. Wykonawca przesłał, do ENEA Operator, zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych przy budowie drogi dojazdowej.